【Wetland Seasons Park一期: 入伙驗樓】實測蚊蟲、手機網絡! 目前租金叫幾多? (附影片)

【Wetland Seasons Park一期: 入伙驗樓】實測蚊蟲、手機網絡! 目前租金叫幾多? (附影片)

新地天水圍「WETLAND SEASONS PARK一期」剛交樓,歸納我們谷友的討論,不少人關注樓盤交通網絡外,但更多人關心樓盤鄰近「濕地公園」會否有很多蚊蟲。我們決定趁驗樓時,順道實測一下情況是否如此嚴重,相信對即將推售的新一期「112區」會有重大啟示。

【瑧尚驗樓】實測公路嘈音有幾大! 漏水嚴重扣至零分 (附影片)

【瑧尚驗樓】實測公路嘈音有幾大! 漏水嚴重扣至零分 (附影片)

舊區重建物業是否一定能提升身價? 除了視乎發展商起樓質素,對內部設計的重視外,也很視乎周邊環境有沒有美化。新世界夥拍市建局位於土瓜灣的「瑧尚」,位置上距離日後開通的「土瓜灣站」只有兩三分鐘步距,物業也包裝得美侖美奐,但外部環境卻怎樣也提升不了,成為樓盤的致命傷。

【二手樓睇樓攻略】詹Sir教你三招:教你睇單位係咪爛樓! (附影片)

【二手樓睇樓攻略】詹Sir教你三招:教你睇單位係咪爛樓! (附影片)

雖然二手樓係現樓,但同新樓唔同,既無樓書列明所有交樓細項,預約睇樓可能只得5分鐘時間,當然你都唔好預期業主會將單位所有缺點和盤托出,所以呢黃金5分鐘就好重要,得咁少時間,我哋點知個單位係咪爛樓? 我地有請詹Sir同大家一齊踩場教睇樓!

【驗樓:北角君譽峰】一房質素如何? 樓下環境成死症!

【驗樓:北角君譽峰】一房質素如何? 樓下環境成死症!

恒基在北角馬寶道的單幢樓「君譽峰」交樓,樓盤屬於三年期的遠期樓花項目,樓下以舊式商舖為主,但卻因發展商迎合市場對銀碼細的樓盤有需求,故刻意劏細單位出售,買家跟發展商以樓價對賭區內未來變化外,究竟樓盤又是否交出相應質素。有業主委託我們驗樓,我們《胡.說樓市》團隊也入屋看個究竟。

胡‧說精選

Scroll to Top